Renovera energismart och spara energi och pengar

Energismart renovering kan halvera energianvändningen i miljonprogrammets hus och det till rimliga kostnader. Dessutom är det ett bra tillfälle att samtidigt se över inomhusmiljön. Vanligtvis har många energieffektiviseringsåtgärder en positiv inverkan på inomhusmiljön genom att lägenheterna upplevs som varmare, mindre dragiga och tystare. Hur mycket energi det går att spara vid en renovering beror på byggnadens skick, men också på hur mycket man satsar på energibesparande åtgärder. Tre nivåer på renoveringsåtgärder anges...

read more

BBR avsnitt 9 – Energihushållning

Detta avsnitt innhåller regler om energihushållning. Krav ställs på byggnadens energianvändning, minst godtagbar värmeisolering för byggnaden, krav på värme-, kyl- och luftbehandlingsinstallationer, effektiv elanvändning och på installation av mätsytem för uppföljning av byggnadens energianvändning. Avsnittet gäller inte fritidshus med högst två bostäder. Om BBR 18 BBR 18 träder i kraft den 2 maj. Det är en ny grundförfattning med BFS-nummer 2011:6. Samma datum träder en ny plan- och bygglag (2010:900) och en ny plan-...

read more

Krönika isolera mera

Misstänker du att ditt hus läcker värme? Det finns två sätt att kontrollera detta på. Antingen låter du en man med en avancerad värmekamera undersöka huset eller så kollar du var din fru nattförvarar tulpanerna. Den första varianten är dyrare. Kameror som kan läsa av temperaturen i väggar, golv och tak och redovisa dessa genom olikfärgade fält på en bildskärm är kostsamma apparater. Fruar med tulpaner är betydligt billigare. Tycker ni min inledning var mossig vad det gäller uppdelningen i manligt och kvinnligt? Då vill...

read more

Stockholm kräver passivhusnivå på allt nybyggt

Kommunen vill skärpa energikraven inom några år. Branschföretag varnar för alltför snabb omställning. – Vi vill gå snabbt fram. Det ska märkas att Stockholm är en miljöstad i världsklass, säger Per Ankersjö (C), stadsmiljöborgarråd i Stockholms stad. I december 2010 röstade kommunfullmäktige ja till en komplettering av Stockholms stads miljöprogram. Här står bland annat att stadens byggande ska kännetecknas av att ”energianvändningen per kvadratmeter för nybyggda lokaler och bostäder ska komma att motsvara...

read more

Maud Olofsson: – Måste bli mer energimedvetna

Går du på knäna av din elräkning? Då kommer två handfasta råd från Maud Olofsson (C): Tilläggsisolera och sätt in treglasfönster. Det var dystra besked som näringsministern kom med när hon träffade Aftonbladet efter ett möte med chefen för Energimarknadsinspektionen (EI). Tjockare isolering För de familjer som nästan går under av sina räkningar finns det, tyvärr, inte någon snabb lösning. – På kort sikt är det enda man kan göra att försöka hålla nere den egna elförbrukningen. Ökar man tjockleken på...

read more

Täta hus – en förutsättning för låg energiförbrukning.

För att ett hus skall må bra och energianvändningen skall hållas så låg som möjligt är tätheten oerhört viktig. En otät konstruktion leder till högre energianvändning och risk för fukt och mögelskador inuti konstruktionen samt försämrad komfort p.g.a. drag. Genom att utföra täthetsprovning av alla nybyggda hus säkerställer man funktionen. Vid provningen, som utförs av behörig personal, utsätts husets klimatskal för en tryckskillnad på 50Pa som skapats av fläktutrustning typ Blower door. För att ett hus skall...

read more