Täta hus – en förutsättning för låg energiförbrukning.

För att ett hus skall må bra och energianvändningen skall hållas så låg som möjligt är tätheten oerhört viktig. En otät konstruktion leder till högre energianvändning och risk för fukt och mögelskador inuti konstruktionen samt försämrad komfort p.g.a. drag. Genom att utföra täthetsprovning av alla nybyggda hus säkerställer man funktionen.

Vid provningen, som utförs av behörig personal, utsätts husets klimatskal för en tryckskillnad på 50Pa som skapats av fläktutrustning typ Blower door. För att ett hus skall klassas som lågenergihus bör luftläckaget inte överstiga 0,5l/s m2. För passivhus brukar siffran 0,3l/s m2 anges.
I nu gällande BBR finns inga kvantifierade krav på klimatskalets lufttäthet. Tidigare byggregler angav ett luftläckage på 0,8 l/s m2 som godkänt vid tryckprovning enligt SS-EN 13829. Denna regel har man numera slopat och istället infört krav på energianvändning, termisk komfort och fuktkonvektion mm.

Leave a Reply