BBR avsnitt 9 – Energihushållning

Detta avsnitt innhåller regler om energihushållning. Krav ställs på byggnadens energianvändning, minst godtagbar värmeisolering för byggnaden, krav på värme-, kyl- och luftbehandlingsinstallationer, effektiv elanvändning och på installation av mätsytem för uppföljning av byggnadens energianvändning. Avsnittet gäller inte fritidshus med högst två bostäder.

Om BBR 18

BBR 18 träder i kraft den 2 maj. Det är en ny grundförfattning med BFS-nummer 2011:6. Samma datum träder en ny plan- och bygglag (2010:900) och en ny plan- och byggförordning (2011: 338) i kraft. BBR 18 innehåller inga ändringar i sak. Reglerna har fått korrekta hänvisningar till den nya lagen och förordningen och begreppen har setts över så att de stämmer med den nya lagtexten.

BBR 18 ska tillämpas i ärenden som påbörjas från och med den 2 maj 2011. När du hänvisar till BBR ska du ange det nya grundförfattningsnumret BFS 2011:6. Äldre byggregler gäller för ärenden som påbörjats före den 2 maj 2011.

Hösten 2011 planerar Boverket att genomföra ändringar i BBR i reglerna om brandskydd och energihushållning samt att införa föreskrifter om ändring av byggnad.

Källa: Boverket

Leave a Reply