Renovera energismart och spara energi och pengar

Energismart renovering kan halvera energianvändningen i miljonprogrammets hus och det till rimliga kostnader. Dessutom är det ett bra tillfälle att samtidigt se över inomhusmiljön. Vanligtvis har många energieffektiviseringsåtgärder en positiv inverkan på inomhusmiljön genom att lägenheterna upplevs som varmare, mindre dragiga och tystare.
Hur mycket energi det går att spara vid en renovering beror på byggnadens skick, men också på hur mycket man satsar på energibesparande åtgärder. Tre nivåer på renoveringsåtgärder anges nedan.

Mini:
Traditionell renovering där fokus ligger på att upprusta klimatskärmen, installationer och lägenheternas ytskikt så att byggnaden inte förfaller. Kan spara 10 – 15 procent.

Mellan:
Traditionell renovering kompletterat med åtgärder som ger relativt god energieffektivisering och lönsamhet. Det är tilläggsisolering av tak och installation av frånluftsventilation med värmepump. Kan spara 30 – 40 procent.

Stor:
Utöver ovannämnda åtgärder på byggnaden förses den med nya fönster, väggar på västfasaden och gavlarna tilläggsisolera samt installeras individuell mätning av tappvarmvatten. Kan spara 50 – 60 procent.

Vad kostar det att inte renovera energismart?
Att inte energieffektivisera i samband med renoveringen kostar också – mycket. Det kan kosta 2 675 kronor per kvadratmeter att inte genomföra en energibesparing på 50 procent. I en byggnad på 2 500 kvadratmeter innebär det att en investering på 6,7 miljoner kronor i energieffektiviseringsåtgärder kan göras för att uppnå besparingen. Utgångspunkten är att byggnaden hade en energianvändning på 220 kWh per kvm innan renoveringen, energipriset är 1kr/kWh, energiprishöjning på 5 procent per år, livslängd 40 år och kalkylränta 8 procent.

Varje byggnad är unik
Varje byggnad är unik, såväl byggnadstekniskt som ur klimathänseende. Många av dem har idag mindre eller större problem med inomhusmiljön. Vid en renovering går det att både åtgärda problemen, men också skapa nya. Felaktiga åtgärder kan medföra fukt, mögel, drag eller buller. Samtidigt har många energieffektiviserande åtgärder en positiv inverkan på inomhusmiljön genom att lägenheterna blir varmare, mindre dragiga och tystare.

Om Sverige ska klara flera miljömål och till år 2050 inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser, så måste de energismarta valen göras redan idag. Det finns inte så många större tillfällen att renovera till år 2050.

Källa: Boverket

Leave a Reply