Mineralull

Mineralull är den gemensamma beteckningen för glas- och stenull och tillverkas av mineraliska råvaror – sten och sand – som smälts och spinnes till fibrer.

Vilka egenskaper har mineralull?
Mineralull används i första hand som värmeisolering. Den kan också användas som brandisolering, som skydd mot buller, för att bibehålla kyla samt för att säkerställa ett bra inneklimat. Utöver den goda isolerförmågan har mineralullen många andra viktiga egenskaper.
-Brinner inte
-Ruttnar inte
-Absorberar inte
-Sjunker inte ihop

Det är därför som den än idag är den mest använda isoleringen. Den kan levereras i många olika former: som skivor, mattor, rörskålar eller lösullsisolering.

Byggisolering är det största användningsområdet för mineralull. Den vanligaste användningen är lätt isolering mellan reglar i väggar och i bjälklag. Därför att den har god isolerförmåga och utfyllnadsegenskaper.
De dränerande egenskaperna, gör den lämplig för markisolering, både under platta på mark och vid isolering av källargrunder.