Cellulosa

Cellulosaisolering är en naturnära isolering som framställs av cellulosafiber från dagstidningar med borsalt och borsyra som enda tillsats. Hela produktionen är miljövänlig och baserad på naturliga processer och material. Produktionen sker helt utan utsläpp. Vid produktionen förbrukas ca 95% mindre energi jämfört med tillverkning av mineralull.

Isoleringsmaterial tillverkat av cellulosa har använts i Sverige sedan 70-talet och i USA sedan 30-talet. Cellulosaisoleringen kan sprutas på plats i både gamla och nya konstruktioner; på vind, i snedtak, väggar, bjälklag samt golv.